Hämtar deltagare..
Sofialoppets logotyp

Anmälan till Sofialoppet 2024

Information om deltagare

Du kan välja att göra en individuell anmälan (dvs. enbart dig själv) eller en gruppanmälan vilket är smidigt ifall ni är flera som vill vara med. Vid gruppanmälan räcker det med att den som anmäler anger sin e-postadress, men vill övriga deltagare också få information om det aktuella loppet sä lägger ni till en e-postadress även för dem.

Åldersgrupp

Deltagarvillkor

Anmälningsavgift

Anmälningsavgiften är 200 kr för vuxna och 50 kr för barn t.o.m. 15 år, eller valfritt belopp därutöver. Inga avgifter kan återbetalas eftersom de är en direkt donation och gåva till välgörenhetsorganisationerna.

Foto & video

Med din anmälan lämnar du ditt samtycke till att foton och filmer tagna på dig under evenemanget får publiceras på vår hemsida, Facebook och i andra marknadsföringskanaler. Du har dock möjligheten att återkalla ditt samtycke för de bilder på dig som publicerats genom att kontakta oss skriftligen.

Behandling av personuppgifter

För att kunna hantera din anmälan och möjliggöra ditt deltagande i loppet behöver vi behandla och lagra de personuppgifter du delat med dig av i formuläret. Uppgifterna används för att kunna skicka information om det aktuella loppet (samt nästkommande) och för att kunna ta fram din nummerlapp. Uppgifterna sparas fram till nästa års lopp, max upp till två år (det som inträffar först), därefter raderas dem.